TP Hà Nội : Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất ở huyện Phú Xuyên

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6786/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các xã Văn Hoàng, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phượng Dực thuộc huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Cụ thể, giá đấu giá đất tại xã Văn Hoàng như sau: Giá khởi điểm đấu giá của Thôn Thượng là 8 trăm nghìn đồng/m2;3 triệu đồng/m2 ở Thôn Nội, Thôn Hạ là 3,2 triệu đồng/m2 và 3 triệu đồng/m2 ở Thôn Trung. Giá đấu giá đất tại Phượng Dực là 1,8 triệu đồng/m2.

giá đất huyện phú xuyên hà nội
Giá khởi điểm đấu giá đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội cao nhất là 5 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại xã Đại Xuyên là: Giá khởi điểm đấu giá đất ở thôn Đa Chất 2,1 triệu đồng/m2; là 5,1 triệu đồng/m2 ở thôn Cổ Trai. Còn ở xã Chuyên Mỹ, giá khởi điểm từ thửa 1 đến thửa 10 là 1,1 triệu đồng/m2; 1 triệu đồng/m2 từ thửa 11 đến thửa 19.

Tính từ ngày UBND TP ban hành, quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có hiệu lực 12 tháng. Trong thời gian hiệu lực, nếu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét và báo cáo UBND TP điều chỉnh theo quy định.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện và thủ tục theo quy định trước khi tổ chức đấu giá.

(Theo Trí thức trẻ)

Tin đã lưu