Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tăng diện tích KCN Đông Quế Sơn từ 200 ha lên 211 ha; diện tích KCN Điện Nam - Điện Ngọc giảm từ 418 ha xuống còn 390 ha và bổ sung KCN Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Trong khi đó, việc chuyển đổi các cụm công nghiệp như Hà Lam - Chợ Được, Đại An, Tây Tân và Tiên Thọ thành các KCN sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến từ các Bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; triển khai thực hiện quy hoạch đã được duyệt và chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, tiến hành thủ tục đầu tư, đồng thời thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; cùng đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân cùng các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều làm việc, ăn ở cho người lao động.

Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp
Một trong số cá KCN ở Quảng Nam trong diện điều chỉnh quy hoach là KCN
 Điện Nam - Điện Ngọc. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Theo Nội dung Đề án quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020 và Đề án chuyển đổi CCN thành KCN, địa phương này quy hoạch 8 KCN có tổng diện tích là 4.331 ha; đã thành lập 6 KCN với diện tích vào khoảng 2.148 ha và 3 KCN đã đi vào hoạt động là: Điện Nam - Điện Ngọc (390 ha), Tam Hiệp (568 ha), Bắc Chu Lai (604 ha), đang xây dựng cơ bản 2 KCN: Đông Quế Sơn (211 ha) và Tam Thăng (175 ha) cùng 1 KCN Tam Anh (đã thành lập 200 ha) hiện đang giãn tiến độ thực hiện. Được biết, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 60% và tỷ lệ lấp đầy các KCN đang hoạt động là 68%.

2 KCN chưa thành lập tại Quảng Nam là: An Phú thuộc KKTM Chu Lai (30 ha) và Thuận Yên (230 ha). Có 5 KCN trong 6 KCN đã thành lập trên vẫn còn một phần diện tích chưa thành lập. Đất chưa thành lập có tổng diện tích là 2.131 ha.

Các KCN tại tỉnh này đã thu hút được 92 dự án trong nước với vốn đăng ký 15,3 nghìn tỷ đồng và 41 dự án FDI có tổng vốn 545 triệu USD (thực hiện 53,1) và 104 dự án đã đi vào hoạt động, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế tỉnh Quảng Nam. Theo đó, vào năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 843 triệu USD, xuất khẩu 515 triệu USD và nhập khẩu 1.085 triệu USD chiếm gần 38% giá trị sản xuất công nghiệp và 67,4% giá trị xuất khẩu, cùng với đó đã thu hút 36,8 nghìn lao động (chiếm 36,3% tổng số lao động trong ngành công nghiệp).

(Theo Infonet)

Tin đã lưu