tư vấn luật

Giao dịch dân sự bị lừa dối

Giao dịch dân sự bị lừa dối

15-11-2015 13:26

Hỏi: Vợ chồng tôi có 2 con, con lớn tên L, đứa nhỏ là H. Năm 2005, vợ tôi qua đời. Để tạo điều kiện cho đứa con lớn trong việc kinh doanh, tôi và H đã [...]

Dự án nổi bật

Tin đã lưu