sổ đỏ

Nguy cơ mất nhà do Tòa cấp sai sổ đỏ

Nguy cơ mất nhà do Tòa cấp sai sổ đỏ

28-11-2015 18:08

Hỏi: Năm 1990, cậu tôi là ông Nguyễn Sức và vợ ông là bà Lý Thị Cưu cho gia đình tôi 1.250m2 đất ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Việc cho đất [...]

Dự án nổi bật

Tin đã lưu