“Choáng” với số lượng dự án BĐS đang thế chấp của Nhà Khang Điền

Nhà Khang Điền đang thế chấp ít nhất 11 dự án BĐS để vay tiền ngân hàng nhằm phát triển chính 11 dự án BĐS đó.

Không chỉ phổ biến, tình trạng thế chấp dự án quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền trên đất được hình thành trong tương lai của dự án BĐS để lấy tiền phát triển chính dự án BĐS đó dường như còn trở thành phương thức chính để phát triển một dự án bất động sản. Điển hình là trường hợp của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.
 
Theo Báo cáo tài chính quý I/2016, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đang thế chấp ít nhất 11 dự án BĐS để vay tiền ngân hàng nhằm phát triển chính 11 dự án BĐS đó. Vậy 11 dự án BĐS đang trong tình trạng thế chấp này là những dự án nào?
 
5 dự án thế chấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Bao gồm:
 
1. Dự án Khu dân cư Gia Phước Phú Hữu.
 
Theo Hợp đồng vay số LD1522500205, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 55 tỷ đồng của Sacombank – Chi nhánh TP.HCM với kỳ hạn trả gốc là 48 tháng để tài trợ cho dự án Gia Phước Phú Hữu. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 29.562,1 m2 đất thuộc dự án khu dân cư Gia Phước Phú Hữu.
 
2. Dự án Khang Điền Long Trường.
 
Theo Hợp đồng vay số LD1222900189, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 147 tỷ đồng của Sacombank – Chi nhánh TP.HCM với kỳ hạn trả gốc là 60 tháng để tài trợ cho dự án Khang Điền Long Trường. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 122.673,9 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án Khang Điền Long Trường.
 
3. Dự án Lucasta.
 
Theo Hợp đồng vay số LD1531700480, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 28 tỷ đồng của Sacombank – Chi nhánh TP.HCM với kỳ hạn trả gốc là 24 tháng nhằm tài trợ cho dự án Lucasta. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 1.971m2 đất thuộc dự án Lucasta.
 
4. Dự án Tháp Mười Phước Long B.
 
Theo Hợp đồng vay số 200LDS20150446, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 88 tỷ đồng của Sacombank – Chi nhánh TP.HCM với kỳ hạn trả gốc là 36 tháng để tài trợ cho dự án Tháp Mười Phước Long B. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 30.159 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án Tháp Mười Phước Long B.
 
5. Dự án Bình Trưng – Bình Trưng Đông.
 
Theo Hợp đồng vay số LD1522500278, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 175 tỷ đồng của Sacombank – Chi nhánh TP.HCM với kỳ hạn trả gốc là 48 tháng để tài trợ cho dự án Bình Trưng – Bình Trưng Đông, Quận 2. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 50.395 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án Bình Trưng – Bình Trưng Đông.
 
Chi tiết 5 dự án mà Nhà Khang Điền thế chấp một phần hoặc toàn bộ cho Sacombank – Chi nhánh TP.HCM để vay tiền thực hiện chính 5 dự án đó. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 
3 dự án thế chấp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1. Bao gồm:
 
1. Dự án Nhà Phố Phú Hữu.
 
Theo Hợp đồng vay số 121/2015–HĐTĐA/NHCT902-NHAPHO-DANCU, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 121,8 tỷ đồng của VietinBank – Chi nhánh 1 với kỳ hạn trả gốc là 48 tháng để tài trợ cho dự án Nhà Phố Phú Hữu. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 44.725 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án Nhà Phố Phú Hữu.
 
2. Dự án Nhà Phố Cao ốc.
 
Theo Hợp đồng vay số 121/2015–HĐTĐA/NHCT902-NHAPHO-CAOOC, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 159,4 tỷ đồng của VietinBank – Chi nhánh 1 với kỳ hạn trả gốc là 48 tháng để tài trợ cho dự án Nhà Phố Cao ốc. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 16.667 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án Nhà Phố Cao ốc.
 
3. Dự án Venica.
 
Theo Hợp đồng vay số 163/2015–HĐTĐA/NHCT902-QUỐC TẾ, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 164,1 tỷ đồng của VietinBank – Chi nhánh 1 với kỳ hạn trả gốc là 48 tháng để tài trợ cho dự án The Venica. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 44.725 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án The Venica.
 
Chi tiết 3 dự án mà Nhà Khang Điền thế chấp một phần hoặc toàn bộ cho VietinBank – Chi nhánh 1 để vay tiền thực hiện chính 3 dự án đó. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 
1 dự án thế chấp Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Bao gồm:
 
Dự án Saphire Phú Hữu
 
Theo Hợp đồng vay số 2000-LAV-201406284, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 70,6 tỷ đồng của Eximbank – Chi nhánh TP.HCM với kỳ hạn trả gốc là 36 tháng để tài trợ cho dự án Saphire Phú Hữu. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 24.120 m2 đất gắn liền nhà thuộc dự án Saphire Phú Hữu.
 
Chi tiết  dự án Saphire Phú Hữu mà Nhà Khang Điền thế chấp một phần hoặc toàn bộ cho Eximbank – Chi nhánh TP.HCM để vay tiền thực hiện chính dự án đó. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 
1 dự án thế chấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Phòng Giao dịch Bình Tân. Bao gồm:
 
Dự án Khu dân cư Phong Phú 4
 
Theo Hợp đồng vay số LD1424800048, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 79 tỷ đồng của Sacombank – Phòng Giao Dịch Bình Tân với kỳ hạn trả gốc từ ngày 05/09/2016 đến ngày 05/09/2016 để tài trợ cho dự án Khu dân cư Phong Phú 4. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 20.996 m2 tại Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM thuộc dự án Khu dân cư Phong Phú 4.
 
 
Chi tiết dự án Khu dân cư Phong Phú 4 mà Nhà Khang Điền thế chấp một phần hoặc toàn bộ cho Sacombank – Phòng Giao Dịch Bình Tân để vay tiền thực hiện chính dự án đó. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 
1 dự án đảm bảo cho khoản vay trái phiếu từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội. Bao gồm:
 
Dự án Melosa
 
Theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu số 01/2015/VIETINBANK106-KHANGDIEN, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã vay tổng cộng 760 tỷ đồng trái phiếu của VietinBank – Chi nhánh TP.Hà Nội với kỳ hạn trả gốc là 48 tháng để tài trợ cho dự án Melosa. Hình thức đảm bảo là Quyền sử dụng 72.292,8 m2 m2 thuộc dự án Melosa.
 
 
Chi tiết dự án Melosa mà Nhà Khang Điền bảo đảm cho VietinBank – Chi nhánh TP.Hà Nội để vay tiền bằng trái phiếu nhằm thực hiện chính dự án đó. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Nguồn:
Tin đã lưu