Thêm ưu đãi cho người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội

Được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua nhà và tối thiểu trong 15 năm kể từ thời điểm giải ngân đầu tiên… là những ưu đãi mới đối với người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó có quy định về điều kiện vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Theo đó, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

nhà ở xã hội
Thêm nhiều ưu đãi cho người thu nhập thấp mua nhà. Ảnh minh họa

Điều kiện vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cũng được Nghị định quy định rõ. Cụ thể, các hộ gia đình, cá nhân hải có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định; Có đủ hồ sơ chứng minh theo quy định; Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết; Có giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này và của pháp luật về nhà ở.

Cũng theo nghị định, mức vốn cho vay tối đa để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ; lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho từng thời kỳ.

Về thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Những ưu đãi trên sẽ giúp người có thu nhập thấp sớm thực hiện được giấc mơ sở hữu nhà.

(Theo Nguoiduatin.vn)

Tin đã lưu