Hà Nội: Giá đất bồi thường thấp nhất tại quận Nam Từ Liêm là 21.642.000 đồng/m2

Hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Cụ thể, đối với khu đất GPMB, hệ số điều chính giá đất ở làm căn cứ bồi thường tại vị trí đường Mễ Trì Thượng là 1,698 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố. Tương ứng với giá đất là: 35.661.000đồng/m2.

Hệ số địều chính giả đất ở làm căn cứ bồi thường tại vi trí 3 đường Mễ Trì Thượng là 1,764 lần so với giá đất ớ quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố. Tương ứng với giá đất là 17.412.000 đồng/m2 
Đối với khu đất tái định cư, hệ số điều chính giá đất tại  vị trí 2 đường Mễ Trì Thượng là 1,808 lần so với giá đất ớ quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-U8ND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố. Tương ứng giá đất là 21.642.000 đồng/m2.

(Theo Kinh tế đô thị)

Tin đã lưu