Doanh nghiệp bất động sản phải có vốn pháp đình tối thiểu 20 tỷ đồng

Đây là một nội dung trong Nghị định 76/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2015.

vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản
Kể từ ngày 1/11/2015, doanh nghiệp bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng
(ảnh minh họa)

Theo đó, Chính phủ khẳng định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng (trừ trường hợp kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên).

Đối với những trường hợp doanh nghiệp bất động sản chưa đủ vốn pháp định được tiếp tục hoạt động, nhưng phải bổ sung đủ vốn trước ngày 1/7/2016.

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định là quy định cho phép tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ được chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Với các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày 1/11/2015, được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này.

(Nguồn Theo VOV)

Tin đã lưu