Bình Phước: Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trong tỉnh

Quy hoạch điều chỉnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Phước đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trong tỉnh Bình Phước
Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trong tỉnh Bình Phước
(ảnh minh họa, nguồn: Bizlive.vn)

Theo đó, sẽ thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch 6 KCN với tổng diện tích 1.063ha gồm các KCN: KCN Tân Khai I (63ha), KCN Bình Phước – Đài Loan (481ha),  KCN Thanh Bình (92ha), KCN Đồng Soài IV (92ha), KCN Tân Khai (45ha) và KCN Đại An-Sài Gòn (285ha); 

Bên cạnh đó sẽ điều chỉnh giảm diện tích KCN Bắc Đông Phú từ  200ha xuống 190ha, giảm diện tích KCN Tân Khai II từ 300ha xuống 160ha; điều chỉnh sáp nhập KCN Sài Gòn - Becamex vào KCN Sài Gòn - Bình Phước với tổng diện tích là 2.450ha.

Bổ sung KCN Minh Hưng – Sikico (diện tích 655ha) vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; tiến hành tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

(Theo Thanh tra)

Tin đã lưu